Jednoduché účetnictví
Podvojné účřetnictví
Evidence majetku
Zpracování mezd
Poradenská činnost
  Co nabízíme
PORADENSKÁ ČINNOST

Pro naše klienty poskytujeme běžnou poradenskou činnost související s vedením jejich účetnictví zdarma.

Pro ostatní zájemce poskytujeme poradenství zejména v tšchto oblastech:

  • Zavádění účetnictví

  • Podnikatelské záměry

  • Evidence majetku

  • Mzdy a odvody soc. a zdrav. pojištění