Jednoduché účetnictví
Podvojné účřetnictví
Evidence majetku
Zpracování mezd
Poradenská činnost
  Co nabízíme
PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Při vedení podvojného učetnictví na základě mandátní smlouvy zpracujeme z Vašich účetních dokladů v souladu s platnými předpisy kompletní účetní agendu jejímiž výstupy jsou:

  • Účetní deník - chronologický zápis účetních případů

  • Hlavní účetní kniha - zápisy všech účetních případů na příslušné analytické účty

  • Saldokonto odběratelů a dodavatelů - přehled o úhradách přijatých a vydaných faktur

  • Evidence DPH - seznam daňových dokladů a sestavení daňového přiznání za příslušné zdaňovací období

  • Roční účetní uzávěrka - sestavení ročních účetních výkazů a příloh dle platné metodiky Ministerstva financí

  • Daňové přiznání - sestavení přiznání k dani z příjmu včetně příloh