Jednoduché účetnictví
Podvojné účřetnictví
Evidence majetku
Zpracování mezd
Poradenská činnost
  Co nabízíme
ZPRACOVÁNÍ MEZD

Kompletní mzdovou agendu zpracováváme pro naše klienty na základě mandátní smlouvy. Při změnách daňových zákonů, předpisů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení je programové vybavení pro tuto agendu průběžně aktualizováno. Výsledky zpracování předáváme našim klientům ve formě následujících tiskových sestav:

 • Výplatní lístek - výplatní lísky jednotlivých pracovníků

 • Podpisové listiny - podpisové listiny přebíraných výplat v hotovosti

 • Výčetka platidel - sestava výčetek platidel pro jednotlivé pracovníky

 • Daň z příjmu - sestava odváděných záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti všech pracovníků

 • Sociální pojištění - sestava odvodů soc. pojištění

 • Zdravotní pojištění - sestava odvodů zdravotního pojištění dle jednotlivých pojišťoven

 • Nemocenské dávky - výpočet nemocenských dávek a sestava dle jednotlivých pracovníků

 • Spoření - přehled o spořených částkách a tisk příkazů pro pěněžní převody

 • Mzdové listy - přehledy o vyplacených mzdách

 • Závěrečné zúčtování daňe z příjmu - výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní rok jednotlivých pracovníku a výpočet přeplatků zaplacených záloh

 • Příkazy k úhradě - tisk příkazů k úhradě na odvody daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění lářů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny