Jednoduché účetnictví
Podvojné účřetnictví
Evidence majetku
Zpracování mezd
Poradenská činnost
  Co nabízíme
JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ

Při vedení jednoduchého učetnictví na základě mandátní smlouvy zpracujeme z Vašich účetních dokladů v souladu s platnými předpisy kompletní účetní agendu jejímiž výstupy jsou:

  • Peněžní deník - chronologický zápis účetních případů

  • Pokladní kniha - zápisy všech příjmů a výdajů v hotovosti

  • Kniha závazků a pohledávek - přehled o úhradách přijatých a vydaných faktur

  • Evidence DPH - seznam daňových dokladů a sestavení daňového přiznání za příslušné zdaňovací období

  • Roční účetní uzávěrka - provedení ročních uzávěrkových operací a sestavení příloh dle platné metodiky Ministerstva financí

  • Daňové přiznání - sestavení přiznání k dani z příjmu fyzických osob a vyplnění formulářů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny