Jednoduché účetnictví
Podvojné účřetnictví
Evidence majetku
Zpracování mezd
Poradenská činnost
  Co nabízíme
EVIDENCE MAJETKU

Pro naše klienty vedeme i evidenci majetku a sestavujeme odpisové plány.

  • Evidence HIM a NHIM - zatřídění hmotného a nehmotného majetku do odpisových skupin, sestavení odpisových plánů

  • Evidence DHIM a DNHIM - evidence drobného hmotného a nehmotného majetku

  • Daňové odpisy - výpočet ročních daňových odpisů uplatnitelných v nákladech